cap1_fig2
LA XARXA TRÒFICA DEL SÒL LA FORMEN DES DELS MICROORGANISMES MÉS PETITS COM BACTERIS UNICEL·LULARS, PROTOZOUS, ALGUES I FONGS, FINS ALS NEMATODES MÉS COMPLEXOS I MICRO-ARTRÒPODES I FINS ELS CUCS, INSECTES, VERTEBRATS I LES PLANTES.Totes les plantes depenen de la xarxa tròfica del sòl per a la seva nutrició. Créixer i reproduir-se són les activitats primàries de qualsevol organisme viu i tant les plantes com els organismes del sòl treballen per sobreviure i depenen de les interaccions entre uns i altres. Els subproductes que traspuen les arrels en creixement i els residus de les plantes, alimenten els organismes del sòl mentre que aquests ajuden a mantenir sanes les plantes en descompondre la matèria orgànica, ciclar nutrients, millorar l’estructura del sòl i controlar les poblacions de patògens.
La matèria orgànica és el magatzem per a l’energia i els nutrients que fan servir les plantes i altres organismes. Els bacteris, fongs i altres habitants del sòl, transformen i fan disponibles per a les plantes els nutrients de la matèria orgànica.

-PER AIXÒ ÉS TAN IMPORTANT PRESERVAR LA TERRA, NO LLAURAR-LA NI DESTROSSAR-LA COMPULSIVAMENT, SINÓ LES NOSTRES PLANTES NO PODRAN ABSORVIR LA QUANTITAT I VARIETAT NECESSÀRIA DE NUTRIENTS QUE NECESSITEN/NECESSITEM!!!


Leave a Reply