Com generar una agricultura que…..

 …sigui ecològica i econòmica?

…regeneri el sòl i els serveis ambientals en comptes d’explotar-los?

La resposta és senzilla, cal anar un pas més enllà de lo ecològic. Avui en dia s’entén com a ‘sostenible’  (o ecològic) intentar conservar la natura tal com l’hem deixada o procurar destruir-la una miqueta menys, al començar a deixar d’utilitzar tòxics o verins.  Amb això no hi ha prou davant els problemes ambientals actuals: canvi climàtic, desertificació del sòl, pèrdua de la biodiversitat, etc...  Per ser sostenible en tots els aspectes cal regenerar el sòl i els serveis ambientals en comptes de degradar-los.  Més enllà de la regeneració ambiental a través de l’agricultura com a eina de transformació del territori, aquesta forma de fer agricultura ha de permetre millorar la qualitat de vida dels agricultors amb més marge de benefici i més temps disponible, i poder  arribar al global de la societat consumidora, a través de preus accessibles o competitius.

L'agricultura regenerativa com a solució

L’agricultura regenerativa és un nou paradigma agrícola nascut a Austràlia que potencia els processos de la pròpia natura per regenerar-se a si mateixa reduint les despeses, incrementant la productivitat i fomentant la cohesió i la cooperació entre les economies locals.

La bona notícia: "Després de milers d’anys, ara si que sabem fer agricultura i construir nou sòl alhora." Kirk Gadzia

 

Beneficis potencials de l’agricultura regenerativa:

- Reduir dràsticament els costos variables de producció.

- Disminuir el preu de mercat dels productes

- Incrementar el marge de benefici dels agricultors

- Incrementar el patrimoni biològic del medi gestionat

- Regenerar els serveis ambientals

- Millorar la qualitat de vida de la comunitat.

Les claus de l’agricultura regenerativa

1.- La profunda comprensió de la biologia del sòl i la fisiologia de les plantes permet construir nou sòl viu, el qual millora els mecanismes dels cultius i els animals davant l’amenaça de paràsits, plagues i malalties.

2.- Una gestió sistèmica que mimetitza el funcionament de la naturalesa, permet recuperar i regenerar els serveis ambientals, alhora que es redueixen els costos variables i s’augmenta el marge de benefici, així com el patrimoni biològic que es gestiona.

3.- Una nova manera de treballar que atrau i empodera als joves, permet trencar amb la perjudicial imatge que s’ha tingut durant dècades sobre l’agricultor davant la societat. Aquesta nova manera de treball comporta una millora en la qualitat de vida del treballador.

CONTEXT

En aquesta època de grans reptes globals a tots els nivells (mediambiental, energètic, econòmic, laboral, social, etc..) els aliments i tot el seu procés de producció, processat, distribució i venta poden ser considerats un eix transversal, ja que, tots ells tenen un gran impacte en les nostres realitats locals:  la biodiversitat, l’estat dels serveis ambientals, la salut de les persones, l’educació, els llaços comunitaris, la cultura, els negocis locals, la nutrició, el benestar i el clima.

Les pràctiques agrícoles i ramaderes poden tenir un efecte nociu i degeneratiu sobre  els serveis ambientals, interaccionant negativament amb l’aigua, els sòls, els recursos energètics i la salut, o contrariament, poden servir per regenerar tots aquests aspectes contribuint significativament a una millora de les condicions econòmiques, socials, laborals i de qualitat de vida.

 

Font: www.regenagcatalunya.com

Us deixem tres càpsules de video, de la mà de Resiliencia Audiovisual, on hi podeu veure una aproximació a l'Agricultura Regenerativa i la seva important tasca. 

Si ho desitjeu, també, podeu veure una sèrie de videos subtitulats al castellà en que s'exposen les metodologies de treball de Joel Salatin, un dels grans agricultors mundials del moment, al següent enllaç.