Qui som i què fem?

D
utamà · Tres Horts
, som una associació amb vocació cooperativista i de caràcter local, que cunreem una finca de gairebé dues hectàries situada a Cabrera de Mar.    Ens orientem a la producció i venda de productes d’horta de temporada i ous, també produim una mica de fruita, i ocasionalment fem conserves amb excedents puntuals del nostre hort. Els nostres objectius estan centrats en aconseguir una alimentació de qualitat, ecològica, i de proximitat. Venem els nostres productes en format de cistelles setmanals, en mercats i en comandes a l’engròs, i treballem combinant aspectes de l’agricultura ecològica tradicional, l’agricultura biodinàmica, i la permacultura.

        Volem una alimentació capaç d’integrar-se en la cultura i el medi ambient, sense additius tòxics, sense cultius abusius amb la terra i els animals, amb tota la seva capacitat nutritiva, i amb el valor de la frescor i la proximitat. Creiem en la defensa i l’estímul de la pagesia catalana.

      L’alimentació de qualitat ha d’arribar a l’abast de tots els consumidors, i ha d’esdevenir una eina de canvi, tant des del punt de vista nutritiu, com mediambiental, econòmic i social. Està a les mans dels petits productors i del poder dels consumidors fer front a les grans multinacionals agroindustrials que destrueixen dia rere dia l’entorn, la salut, i la cultura.

En què es basa la nostra manera de treballar?

1.- Treball de la terra: Treballem amb un sistema de llaurat superficial de la terra. Evitem el voltejat de la terra a una profunditat superior als 20cm: Llaurar la terra en excés, destrueix l’estructura del sòl, formada per les arrels de les plantes, els microorganismes, els insectes i els petits animals que hi viuen, anul·lant parcial o totalment la capacitat de la terra per generar i restaurar el sòl que cultivem, i impedint un bon aprofitament de l’aigua, la generació d’humus en la terra, o l’accessibilitat a minerals solubles variats per a les plantes que ens menjarem després nosaltres, o els nostres animals.

2.- Rebuig de l’ús de productes tòxics i de síntesi química: La ulització d’aquesta mena de productes, no només contamina les aigues subterrànies, i és perjudicial per la nostra salut, sinó que afecta a múltiples aspectes del medi on s’utilitzen, així com també incrementen l’aparició de plagues i malalties, degut a la descompensació nutritiva que ténen els cultius, i la esterilització i momificació de les terres cultivades.

3.- Biofertilitzants i microorganismes: Produïm nosaltres mateixos una sèrie de productes, com els Biofertilitzants o les Llavors de Microorganismes Natius, que són els que ens ajuden a nodrir les nostres plantes, així com a aportar la terra els microorganismes i minerals necessaris per regenerar de forma contínua la salut i qualitat de la nostra terra.

4.- Cobertura vegetal de la terra: L’acolxat vegetal, el qual utilitzem en molts dels nostres cultius, és un sistema que consisteix en la cobertura amb productes vegetals com palla, poda triturada, fulles d’arbres, sembrats d’herba compatible amb el cultiu,… que ajuda a mantenir la humitat i esponjositat de la terra, millora el drenatje de l’aigua, evita l’erosió del sòl pel vent, el Sol o la pluja, i incrementa la microbiologia i l’activitat biològica de la terra.

5.- Treball amb varietats locals i sense transgènics: Les varietats locals, estan adaptades a la climatologia de la zona on es cultiven, per tant el seu rendiment és més alt pel que fa a la capacitat d’adaptació climàtica. A més, rebutja la utilització de productes transgènics tan pel que fa a varietats vegetals com en la composició dels ferratges i aliments animals.

6.- Potenciació de la venta de productes de proximitat i el cultiu i consum de productes de temporada: Potenciar el consum de la producció local és un projecte de futur, en tots els aspectes de la nostra vida quotidiana. A més, consumir productes de temporada, evita els transports a grans distàncies dels productes, i ens assegura que el producte està adaptat a la nostra climatologia, ja que ha crescut i s’ha reproduït aquí.

7.- Reciclatge dels residus: Reutilitzant els residus de la pròpia explotació i de les explotacions veïnes, ajudem a minimitzar l’aglomeració de deixalles, i minimitzem els costos productius. Per exemple, compostant la matèria orgànica sobrant o els fems dels animals, recliclant materials trencats o en desús, i fabricant els nostres propis productes fitosanitaris ecològics amb ingredients del nostre medi immediat, excedents de la pròpia explotació, i altres productes de fàcil accessibilitat.

8.- Reducció de costos: Teinim com a propòsit a mitjà-llarg termini, reduïr dràsticament els costos de producció, de manera que els puguem alleugerir la càrrega econòmica, i que el producte fresc, de qualitat, i orgànic, pugui estar a l’abast de tots els consumidors, i no només com a producte excloent. I això passa pel reciclatge de residus interns i externs, la pròpia reproducció dels cultius, la dependència mínima necessària de la maquinaria i els combustibles fòssils, etc.